VIL DU BLI MED OG LØFTE BEKKESTUA?
Image Articles

BEKKESTUA - KOMITEENE

Gruppene skal utrede og foreslå saker som styret kan vurdere å realisere. Vil du bidra i en av våre komiteer?

MARKEDSGRUPPEN
Bekkestua-avisen
(lokalstoff og annonser med gode tilbud).
Markedsdagene og julegaten
Bekkestua-folderen, kart og telefonliste
Områdekartet, kart og virksomhetsoversikt på trafikkerte punkter
Bekkestua-kortet gavekortet som gjelder på hele Bekkestua
Arrangere faglige og sosiale treff for dem som jobber på Bekkestua

MILJØGRUPPEN
Utomhusmiljø, sikkerhet, renhold, fasiliteter, trafikk og parkering. Samfunnskontakt med Bærum kommune, Ruter, Flybussen, taxi, vellene, gårdeierne mm. Aksjon «husblind»: Gi ris, ros og gode råd som vi kan ta opp med aktuelle instanser for at Bekkestua skal fortsette å være trygg, ren og tiltalende.

Vi har i år invitert vellene rundt Bekkestua til å være med og bidra i det arbeidet. Nå skal vi ha en felles front for å få gjort de riktige tingene og tingene riktig. Det skal ofte ikke så mye til for å gjøre en stor og merkbar forskjell. God byplanlegging er vel og bra, men noen må passe på at det som allerede er bygget blir holdt vedlike.

KULTURGRUPPEN
Hva om vi legger lista litt høyt:
- Hvorfor har ikke Bærum et eget museum?
- Hvorfor mangler Bekkestua kulturhus og utescene?
- Hva kan vi gjøre for å få Bekkestua på inn på kartet for konserter, teater, forfatterbesøk og annet?
Med eller uten samarbeid med biblioteket og kommunen ellers.

HELSEGRUPPEN
Bekkestua er et stort og viktig senter for helse-, velværevirksomheter. Hvordan underbygge og videreutvikle Bekkestua som det beste stedet for disse tjenester? Hvordan legge til rette for å bedre det faglige og sosiale miljø mellom kolleger?

GÅRDEIERGRUPPEN
Forum hvor gårdeierne kan komme sammen og utveksle ideer og diskutere tiltak som på kort og lang sikt bygger opp under Bekkestuas strategier.

BEKKESTUA.ORG
Image Articles

Nedlast/les: Vedtektene for Bekkestua sentrumsforening revidert 2015 05 12.pdf

Bekkestua sentrumsforening er en nonprofit organisasjon. Det koster ikke noe å stå oppført på nettsidene. Også ikke-medlemmer får ha med sine fakta. Alle virksomheter kan logge selv redigere hva som står på sin side.  For å få ditt brukernavn og passord. Send melding til post@bekkestua.org

Kontakt oss hvis du har lyst til å være med i en av foreningens komiteer:

Markedsgruppen, Miljøgruppen, Gårdeiergruppen, Helse- og terapigruppen og Kulturgruppen.

ÅRSMØTET
Onsdag 3. mai kl 18.30

STYREMØTER
Torsdag 6. april kl. 12.00
Torsdag 18. mai kl. 12.00
Torsdag 24. august kl. 12.00
Torsdag 2. november kl. 12.00


AKTIVITER OG MERKEDAGER
Image Articles

Søndag 12. november
Farsdag

Fredag 24. november
Black Friday

Lørdag 2. desember
Bekkestuadag  

Julegrantenning kl. 12.00

Julekonserten kl. 15.00
Ole Paus
Høvik skolekor

Bekkestua-avisen 2017/5: 22. novemberA N N O N S E R  Bekkestua-avisen

Annonseformater og priser

1/1 side kr 9.700 365 mm høyde x 246 mm bredde

1/2 side kr 5.500 liggende 181 mm høyde x 246 mm bredde

1/2 side kr 5.500 stående 365 mm høyde x 121 mm bredde

1/4 side kr 3.000 181 mm høyde x 121 mm bredde

Forside kr 6.000 111 mm høyde x 246 mm bredde

På alle priser tilkommer 25 % MVA.


OM BEKKESTUA SENTRUMSFORENING
Image Articles

HISTORIKK
Bekkestua Næringsforening, organisasjon stiftet 12. september 1963 under navnet Bekkestua Handelsstands Forening, senere Bekkestua Sentrumsforening, i forbindelse med etableringen av Bærum Handelsstands Forening i 1976. Nåværende navn fra 2008.

Initiativtaker og første formann var tekstilkjøpmann Sigurd Frigland. Med seg i styret hadde han John Lefdal, Roar Stendahl, Jo Benkow og Rolf Kielland Juel. Foreningens første saker omhandlet fjerning av gjennomgangstrafikk, parkeringsspørsmål, tetting av handelslekkasjen til Oslo, felles markedsføring, juletiltak og andre arrangementer.

Et nært samarbeid ble innledet med kommunen, som pådriver og høringsinstans i reguleringen av sentrumsområdet i 1970-årene.Bekkestua ble hovedsenter for Østre Bærum. Handels- og servicetilbudet ble kraftig utvidet, og stedet fikk et urbant småbypreg gjennom oppføring av en rekke bygg, boliger, anlegg og veier i 1980- og 1990-årene.

Sentrale begivenheter var åpningen av nytt hovedbibliotek i 1981, Bekkestutunnelen i 1994, kollektivknutepunktet med ny bussterminal og T-banestasjon i 1996, ferdigstillelsen av Gatebruksplanen, med brostein og vannbåren varme i 1997, og Smågardistbroen med Nina Sundbyes åtte musikanter i 1998. Samme år ble kommunen tildelt bolig- og byplanprisen for Bekkestuas utvikling.

Den åpne promenaden fra fontenen ved Bussterminalen, forbi Skulpturpunktet til Smågardistbroen, ble i 2001 sikret mot gjenbygging etter stort lokalt engasjement. Bekkestua har over 150 næringsvirksomheter i 2015.

GAVEKORTENE FOR BEKKESTUA
Image Articles

GAVEKORT GJELDER FOR HELE BEKKESTUA
Kortene kan brukes i butikker og kontorer som har registrert sin bankterminal.
Ikke gjort ennå? Send oss ditt BAX-nummer og kontonummeret på oppgjørskonto.
Sendes til: post@bekkestua.org.

Gavekort kan kjøpes automaten i andre etasje på Bekkestua Senter.
Det koster ikke noe for bruker eller butikk å bruke kortene. Ingen gebyr. Akkurat som bruk av andre debetkort. Nets fakturerer ikke bruker eller butikk.
Man kan bruke en del av kortets verdi eller hele. Man kan betale resten med et annet kort eller kontant.
Kan man bruke kortet i en butikk som ikke har terminal? I en butikk må man ha betalingsterminal for å bruke kortet.

Gavekortløsningen er basert på magnetstripekort, og online bruk. Gjennom den sentrale gavekortdatabasen hos Nets gjøres det en automatisk avstemming mot den sentrale gavekortkontoen og det enkelte brukersted, som inngår i løsningen. Løsningen følger internasjonale standarder, tilfredsstiller aktuelle lover og regler. For at Nets skal kunne åpne opp terminalen for å kunne ta i mot gavekortet til varekjøp må de ha BAX-nummeret på den aktuelle terminalen